Vad är check diskontering?

Klienten kan ta pengar från bank på säkerheten av inlägget daterad checkar utfärdas av deras kredit värdig kunder. Banken är i detta fall säkert att de kommer att få betalningen av denna check på förfallodagen från kunden av klienten. Checkar bör normalt inte vara daterad för datum som är senare än 90 dagar från dag då diskontering.