Vad är de 6 element av ett affärsbrev?

Vad är de 6 element av ett affärsbrev?

6 delar av ett affärsbrev
1. rubrik (där du sätter adressen för avsändaren och datum när brevet skrevs)
2. inside adress (den delen där namn, position och adress på mottagaren av brevet är skrivet)
3. hälsningsfras (hälsningar)
4. brödtexten i brevet (text)
5. avslutningsfras
6. signatur