Vad är de element och funktioner av berättelse i berättelsen om apan och sköldpaddan av Jose rizal?

Tha delar av funktionen i berättelser