Vad är de olika egyptianand grekisk konsten benämner in av litteratur?

Vad är de olika egyptianand grekisk konsten benämner in av litteratur?

Heiroglyphs