Vad är de som kallas som bor i Australien?

Människor som bor i Australien kallas helt enkelt australierna.

Ursprungsbefolkningen i Australien kallas "Aboriginal och Torres Strait Islanders".