Vad är de stora begränsningar som designers av en byggnad måste arbeta?

Vad är de stora begränsningar som designers av en byggnad måste arbeta?

zonindelning lagar där byggnaden kommer att byggas och tid som projektet måste slutföras inom budgeten för klienten