Vad är de stora funktionerna i bakre hjärnan?

Hindbrain omfattar lillhjärnan, bryggan och förlängda märgen, som fungera kollektivt för att stödja viktiga kroppsliga processer.
Medulla är kopplad till ryggmärgen och styr omedvetna, men ändå nödvändigt, kroppsfunktioner som andning, svälja, blodcirkulationen och muskeltonus. Pons som fungerar som en bro att ansluta hjärnstammen och lillhjärnan ligger ovanför medulla. Pons tar emot information från visuella områden att styra ögat och kroppsrörelser och spelar också en roll i kontrollen av sömn och upphetsning. Information vidarebefordras från bryggan till lillhjärnan att kontrollera samordning av muskulös rörelser och upprätthålla jämvikt.
Hjärnstammen består av pons, medulla och mitthjärnan. Medulla förbinder hjärnan till ryggmärgen och dess motoriska och sensoriska skrifter tillåter kommunikation mellan hjärnan och resten av kroppen.