Vad är den fullständiga formen av RAPPORTKOLUMN?

RAPPORTKOLUMN innebär snabb justering