Vad är den genomsnittliga åldern för hemlösa i Storbritannien?

Vad är den genomsnittliga åldern för hemlösa i Storbritannien?

2007/2008 produceras av ställföreträdande för hemlöshet statistik en tabell som visade några av de mer omedelbara orsakerna till hemlöshet i England. Dessa inte underliggande orsaker men före uppkomsten av hemlöshet. Av dessa skäl gavs av ministerns rapport för 2007/2008 som:

  • 37% - föräldrar, familj eller vänner inte längre villiga eller kunna rymma
  • 20% - förlust av privata bostad, inklusive bundet Boende
  • 19% - fördelningen av relation med partner
  • 4% - inteckning skulder
  • 2% - hyra efterskott
  • 18% - andra

Längre sikt orsakerna till hemlöshet i England har undersökts av ett antal forskningsstudier. Detta tyder på att både personliga faktorer (t.ex. missbruk) och strukturella faktorer (t.ex. fattigdom) ansvarar för hemlöshet. Ett antal olika vägar in i hemlöshet har identifierats. Det finns ytterligare faktorer som verkar vara orsakerna till hemlöshet bland unga människor, främst behöva ta ansvar att oberoende leva innan de är redo för dem.