Vad är den genomsnittliga kroppstemperaturen för en räv?

Den typiska kroppstemperaturen en rödräv är 312ºK eller 38.7ºC eller 101.7ºF.
Kroppstemperaturen för en fjällräv är runt 104ºF.