Vad är den genomsnittliga temperaturen på den mörka sidan av månen?

Vad är den genomsnittliga temperaturen på den mörka sidan av månen?

Som den mörka sidan av månen är alltid vänd bort från jorden och det Hampus vey fientligt och 500 grad.