Vad är den genomsnittliga timlön för en licensierad elektriker i riverside county New Jersey?

Enligt US Bureau of Labor Statistics den uppskattade genomsnittliga är årslönen för elektriker och med maj 2008, $49,890. Detta skulle uppgå till $23,98 per timme. I maj 2008 var medianvärdet timlöner löntagare och elektriker $22.32. Den mellersta 50 procent tjänade in mellan $17,00 och $29.88. Den lägsta 10 procenten tjänat mindre än $13.54, och den högsta 10 procenten tjänat mer än $38.18.

Eftersom Bureau of Labor Statistics inte registrerar din lön, föreslår jag att du kontaktar en lokal New Jersey elektriker och frågar vad de betalar.