Vad är den grundläggande strukturen i SQL Select-uttryck?

Vad är den grundläggande strukturen i SQL Select-uttryck?

SQL är akronym för structured query language. I databasen Hämta vi data med hjälp av SQL.

SQL-kommandon är av fyra typer DCL, DML, DDL och DRL. Exempel på DRL (data hämtning språk) Välj * från tabellnamn;.