Vad är den Gullivers resor?

Vad är den Gullivers resor?

Gullivers resor handlar om arten av människor och kan betraktas som en av de första romanerna av moderna alienation, fokus på individens upprepade misslyckanden att integrera i samhällen som han inte hör. (Victor P.)