Vad är den högsta byggnaden i Kosovo?

Vad är den högsta byggnaden i Kosovo?

Rilindja byggnad, Pristina, 17 berättelser, ungefärligt 60 m (197 ft) är den högsta. Men Enk pristina bygger 165 m/42 golv skycraper.