Vad är den högsta lagen i landet i USA?

  • Den amerikanska konstitutionen och federala lagar och fördrag som följer av konstitutionen officiellt blev den "högsta lagen av den land" i United Stat vad
  • Artikel VI dokumentet och lagarna i Förenta staterna som "skall göras i följd därav..." är den "högsta lagen i landet." Frasen "skall göras enligt därav" anger konstitutionen är den ultimata myndigheten som alla andra lagar och fördrag måste överensstämma. guvgvg

Artikel VI, Sats 2 (Supremacy sats)

Konstitutionen och lagarna i Förenta staterna som skall göras i enlighet. och alla fördrag gjort, eller som skall göras, under ledning av Förenta staterna, skall den högsta lagen i landet. och domarna i varje stat skall bindas därmed, allt annat i konstitutionen eller någon stats lagstiftning om motsatsen utan hinder.