Vad är den högsta möjliga poäng i 5 pin bowling?

Vad är den högsta möjliga poäng i 5 pin bowling?

Högsta möjliga poäng i fivepin bowling är 450 poäng/pins.