Vad är den högsta poängen i basket?

Detroit Pistons slå Denver 186-184. 370 totala poäng. Spelet ägde rum i Denver i 1983.