Vad är den kemiska formeln för den alkohol som du dricker?

Den kemiska formeln för alkohol som du dricker C6O2Na4 OK, detta svar är helt felaktigt. Först och främst för någon organisk förening skall klassificeras som en "alkohol" det måste ha en "-OH" funktionell grupp. C6O2Na4 svaret har ingen vätgas alls!? Den alkohol som du dricker i alkoholhaltiga drycker är etanol kallas även etanol. Den kemiska formeln för etanol är oftast skriven som CH3CH2OH (eller i den kondenserade empiriska formeln C2H5OH eller helt enkelt C2H6O). Om du tittar upp etanol på wikipedia kan man faktiskt se siffror av faktiska molekylen. Skillnaden mellan etanol och metylalkohol (CH3OH) är den extra metylengrupp (CH2). Metanol är mycket giftigt och kan vara dödlig. Omedelbar behandling för metanol förgiftning är dock att konsumera masstillverkning av etanol mycket snabbt eftersom kroppen används samma metaboliska vägar för att bryta dem båda ned. (Dränk vägen med etanol som kroppen kan bryta ner). Så varje gång du får slösas bort, bara kom ihåg, du skyddar dig från metanol förgiftning!