Vad är den medicinska term innebörden förhöjda vita blodkroppar?

Kort, tekniskt korrekt men inte mycket hjälpsam svaret är att du har "leukocytos", men det är bara det medicinska namnet för villkoret om att ha en hög WBC! I form av betydelse, det finns väldigt många saker som kan orsaka en förhöjd WBC, varför denna lab slutsats används aldrig av sig själv för att diagnostisera något, det är alltid i kombination med andra kliniska och lab resultat. Hos en patient med hög WBC och feber misstänker du infektion. Bland de mest om möjliga orsaker till hög WBC är leukemi och lymfom. Andra orsaker är steroider, Cushing's syndrom, typ II-diabetes, trauma, beslag, brännskador och andra.

Att ha en hög WBC (om det är verkligen otroligt höga) är inte farliga i och för sig; Det är om det finns misstänkta för ett farligt tillstånd som kan orsaka höga WBC.

Med en ökad vit räkning, om det finns band, innebär detta alla mogna celler har använts för att bekämpa infektioner och det finns en ökning av omogna celler försöker bekämpa infektionen. En ökning är inte alltid ett tecken på infektion. En höjd kan uppstå med nästan alla anfall till kroppen, såsom trauma.

En ökning av vita blodkroppar i en "blodstatus eller CBC" betyder oftast att det finns en infektion i kroppen. Svårighetsgraden av infektionen beror på hur högt över normal vit rösträkningen och svårighetsgraden av de åtföljande symtom.