Vad är den medicinska term innebörden som hänför sig till ryggraden?

Det finns massor, men "spinal" är en ganska bra startpunkt. "Ryggradens", "bröst" och "hals" är termer som (kan) omfattas av särskilda delar av ryggraden (grovt räknat den nedre delen av ryggen, övre tillbaka och halsen respektive).
Vertebrala medel som hänför sig till ett av de ben som utgör ryggraden.