Vad är den medicinska termen menande ansamlingen av vätska i vävnad?

Ödem: samlingar av vätska i vävnaderna. Ödem är vätskeansamling i vävnader som är vanligt hos patienter med njursjukdomar, hjärtsvikt och patienter med havandeskapsförgiftning. Ödem är en ansamling av interstitiell vätska eller vätska mellan celler i vävnaden.