Vad är den medicinska termen menande bent?

Vad är den medicinska termen menande bent?

Stelbenta är den medicinska termen menande onormalt böjd; böjd är den medicinska termen menande normal bockning av ett gemensamt.