Vad är den medicinska termen menande kirurgisk reparationen av skallen?

Cranioplasty är den medicinska termen menande kirurgisk reparationen av skallen (crani/o betyder skallen och -plasty: kirurgisk reparation.