Vad är den medicinska termen menande suturen av luftstrupen?

Tracheorrhaphy är den medicinska termen menande suturen av luftstrupen.