Vad är den medicinska termen menande tyska mässling?

Vad är den medicinska termen menande tyska mässling?

Röda hund är den medicinska termen menande tyska mässling.