Vad är den normala mänskliga kroppstemperaturen i Celsius?

Motsvarigheten till 98,6 grader Fahrenheit är 37 grader Celsius.
Detta är den "genomsnittliga" normala mänskliga kroppstemperaturen, vilket är något lägre hos vuxna. Utbudet är 36,8 grader plus eller minus 0.7 grader.

Normala temperaturintervall varierar, ibland avsevärt, för individer.