Vad är den normala pH av human galla och fisk galla?

Den normala fysiologiska pH av human galla är 7. - till 7,7. Ref: Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VM. Harper's Biochemsitry.Connecticut: Prentice-Hall; 1988. 580 p.