Vad är den normala utbud av IgM?

Den normala utbud av IgM är 60 till 300 mg/dL. Immunglobulin nivåer som är hög kan indikera problem som hepatit och multipel skleros. Immunglobuliner är antikroppar finns i blodet.