Vad är den process som de använder i oljeraffinaderier?

Den viktigaste processen som används i oljeraffinaderier är fraktionerad destillation. I denna process separeras flera vätskor varje vid en viss temperatur. I denna process material som butan, bensin, diesel, fotogen, eldningsolja, paraffinvax. fetter och smörjoljor, bunkerolja, asfalt, etc. är separerade.
Andra processer är katalytisk krackning (vilket bryter stora molekyler i mindre), katalytisk reformering (som ansluter sig små molekyler att bilda större), etc.