Vad är den stora konflikten av boken feber 1793?

Gula febern slående i Philadelphia år 1793 (se titeln)
, och Mattie har att hitta sin mamma och försök att överleva.