Vad är den största en border collie kan vara?

Min Border Collie, och ja han är ren födde upp, vägas in vid en svelte 95 pounds när jag tog honom till veterinären. Han var 4 på gång och mycket atletisk och tonas skick. Han har sedan avtagit på bit men hans aptit har inte avtagit. Han väger 100 pounds nu, men har förlorat mycket lite av den inneboende snabbhet som rasen är känd för. Han är 7 och mycket friska.