Vad är den vanligaste typen av strålbehandling?

Vad är den vanligaste typen av strålbehandling?

Extern strålbehandling är den vanligaste typen av strålbehandling