Vad är det arameiska ordet för passion?

passion = להב (Lindström)