Vad är det ekonomiska systemet av Etiopien?

Vad är det ekonomiska systemet av Etiopien?

Jag vill du svara på mina frågor vad jag har bett er