Vad är det ekonomiska systemet i Förenta staterna?

Det ekonomiska systemet i USA är ett blandat system. Amerikanerna lita på börsen och handel. Tillbaka i kolonialtiden handlade kolonisterna varor med annan nation i Europa och Sydamerika. I gengäld de antingen fick andra varor eller har betalats med pengar. Öka den ekonomiska statusen i USA