Vad är det ekonomiska systemet i USA?

Vad är det ekonomiska systemet i USA?

Det ekonomiska systemet i USA är en kapitalistisk marknadsekonomi, baserat främst på fri företagsamhet.