Vad är det första steget i en skrift behandlar?

Vad är det första steget i en skrivprocessen