Vad är det högsta åldern för att gå med i armén?

Den högsta åldern i armén 42 men är under 42 är ingen garanti för registrering. Rigorös fysiska och mentala tester måste göras innan någon kan gå med i armén.