Vad är det huvudsakliga syftet med att skapa VLAN?

Den grundläggande orsaken till dela upp ett nätverk i VLAN är att minska trafikstockningar på ett stort LAN. För att förstå problemet, behöver vi se kort på hur LANs har utvecklats under åren.

Inledningsvis LANs var väldigt platt---alla arbetsstationerna var ansluten till ett enda stycke av koaxialkabel, eller uppsättningar av kedjade hubbar. I en platt LAN, får varje paket som någon enhet sätter på kabeln skickas till alla andra enheter på LAN.

När antalet arbetsstationer på typiska LAN växte, började de hopplöst blir överbelastade; Det fanns alldeles för många kollisioner, eftersom merparten av tiden när en arbetsstation försökte skicka ett paket, det skulle finna att kabeln redan var ockuperat av ett paket som skickats av
någon annan enhet.