Vad är det huvudsakliga syftet med den dömande makten?

Huvudsyftet med den dömande makten av regeringen är att upprätthålla den amerikanska konstitutionen. De vanligaste aktiviteterna är att lösa tvister och försöker fall som uppstår under federal lag och tolka lagstiftningen.

Den dömande makten utför också en viktig funktion i den federala regeringens system för maktfördelning genom att använda rättslig prövning för att säkerställa lagar, executive order, politik och fördragen relevanta fall innan domstolarna är konstitutionella.