Vad är det lägsta åldern för arbete i South Dakota?

Det är verkligen inte en ålder i South Dakota, men det finns begränsningar för barn under 14 år och för barn under 16 år.

Barn under 14 år kan inte användas i någon fabrik eller verkstad eller om någon gruva eller vara anställd i någon handelsbod utom under timmarna när offentliga skolor är inte i session och inte i något fall efter sju o'clock p.m. De kan också inte undvara bensin, gasohol, diesel och olja på bensin service inrättningar.

Barn under 16 år kan inte användas för mer än fyra timmar i varje skoldag, tjugo timmar i någon skola i veckan, åtta timmar i någon annan skola dag, fyrtio timmar i någon icke-skolan vecka eller efter klockan 22 i en dag som föregår en skoldag.