Vad är det lägsta åldern för att driva en vattenskoter utan en kvalificerad kontrollerande person ombord?

Vad är det lägsta åldern för att driva en vattenskoter utan en kvalificerad kontrollerande person ombord?

Förmodligen 25 och över