Vad är det maximala antalet anslutningar som en enhet med bluetooth- eller bluetooth-server kan göra?

7