Vad är det med net räntemarginalen?

Fråga:

Vad är det med net räntemarginalen?


Svar:

Kallas även spridning.

En Bank accepterar fast inlåning för 4% från ren och kan ge dem lämpliga runtime för 8%. Således, de har en räntenettot marginal på 4%, eller som Fahcmann skulle säga 400 räntepunkter.

Av längre löptiderna för inlåning och utlåning är, desto lägre räntemarginalen (i allmänhet).