Vad är det med OMV (WKN: 874341) gå? Det finns goda skäl för den ihållande negativ prisutvecklingen?

Fråga:

Vem vet denna andel och exakta orsakerna till negativa prisutvecklingen? Det finns pris potentiella efter ovan eller är inte bra som förvaltningen?


Svar:

När jag lyssnar på OMV, sedan kommer oljepriset att tänka på. Falls, det finns osäkerheter i ekonomisk utveckling.

Efter OMV tjänar sina pengar med olja, är att anta att försäljningen minskar. Detta är cyklisk med sådana värden. Och nu misstänker aktieägarna som en cykel av sjunkande vinster.