Vad är det medicinska termen menande kirurgiska snittet i njuren att ta bort en sten?

Nephrolithotomy är snitt av njure ta bort en sten.
Extracorporeal chockvåg litotripsi (ESVL)
Det beror på hur lång tid det tar din kropp att läka rätt sätt eftersom, vill du ha dem att låta du ut från sjukhuset om du inte läka korrekt?