Vad är det primära sättet att lindra eller behandla lätt eller svår symptome nerv agent exponering?

Administrera motgift och kramplösande auto-injektioner är det primära sättet att lindra eller behandla lätt eller svår symptom av nerv agent exponering.