Vad är det sista stycket Moby Dick?

Vad är det sista stycket Moby Dick?

Det sista stycket i Moby Dick är:
Val går ner igen, och Ahab rader nära båten. Han berättar Tashtego att hitta en annan flagga och spika den till huvudsakliga masttoppen, som Pequodens flagga på något sätt har tagits bort från sin vanliga plats. Båtarna sight Moby Dick igen och gå efter honom. Moby Dick vänder sig om och huvuden för Pequoden i full fart. Han krossar på skeppet som går ner utan dess befälhavare. Fartyget, Ahab inser, är den andra vagnen av Fedallahs profetia, eftersom det entombs dess besättning i "Amerikansk" trä. Passionerad, Ahab bestäms nu slå till Moby Dick med all sin makt. Efter rusa val, är Ahab fångas runt halsen av den flygande linjen och släpades under havet---det sista elementet i Fedallah's profetera. Tashtego, under tiden, försöker fortfarande spik flaggan för att fartygets spar som går ner. Han fångar en sky-hök i mitten av hammare, och skrikande fågeln, fällas i flaggan, går ner med allt annat. Vortex från sjunkande Pequoden drar de återstående harpun båtar och besättningen ner med det.