Vad är det sjöborre habitat?

De finns oftast på Stillahavskusten. de finns till exempel Monterrey-bukten. De kan också hittas i områden med vatten upp till 400 fot djupt.

Havet!

--Faktiskt, sjöborrar utgör ett stort antal enskilda arter som är vanliga i världen i alla tropiska havsmiljöer, och vissa arter kan även hittas i kallare klimat. Eftersom de betar för alger på ytor, de lever i havsbotten och rev och är också mycket vanliga på mangrove rötter i mangroveskogar.